Hafriyat

Hafriyat inşaatın yapılacağı toprağın uygunluğunun kontrolü için toprağı kazma ve taşıma işlemlerini kapsayan bir alandır. Hafriyat işlemleri içerisinde toprağın kazılması, kanal açma, yıkım işlemleri ve enkaz işlemleri gibi birçok iş yer almaktadır. Birçok binanın zeminin toprak olduğu düşünülmektedir. Oysaki binalar yapılmadan önce zemin birçok işlemden geçmektedir. Hafriyat işlemleri esnasında toprağın istenmeyen kısmı kazılarak çıkarılmakta ve taşınmaktadır. Derine doğru kazılan toprağın içine girilerek işlemler uygulanmaya hazır hale getirilmektedir. Hafriyat işlemleri sadece bina alanında yapılmamaktadır. Aynı zamanda yol, tünel ve baraj yapımı gibi birçok inşaat işlerinde de hafriyat işlemleri uygulanmaktadır. Hafriyat işlemlerinin yürütülmesi için mimarlar tarafından destek sağlanmaktadır.

Hafriyat işlemleri için çeşitli araçların kullanılması gerekmektedir. Bu araçlar içerisinde yükleyiciler, ekskavatör, buldozer, skreyper ve damperli kamyonlar yer almaktadır. Hafriyat işleri için gereken uzmanlık bu araçların kullanımı için de ayrıca gerekmektedir. Hafriyat işlemlerine başlanmadan önce hafriyat uygulanacak alan ile ilgili araştırmalar yapılarak, tespitlerde bulunulur. Hafriyat alanında alınması gereken önemli tedbirler de bulunmaktadır. Özellikle hafriyat uygulanacak alanda elektrik, su, doğalgaz ve kanalizasyon yapılarının bulunmaması gerekmektedir. Hafriyat işleri rast gele yürütülen işler olmadığı için mutlaka belediyeden izin alınmalı ve gerekli merciler uygun gördüğü taktirde işlemlere başlanmalıdır. Hafriyat ile ilgili yürütülen tüm işlemler için ‘’ Hafriyat Yönetmeliği’’ adında bir çerçeve yürütülmektedir.